Powstał Instytut Prawa Ochrony Danych Osobowych (IPODO)

Pierwszy w Polsce Instytut zajmujący się zagadnieniami ochrony danych powstał na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej pod patronatem i we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Celem działań Instytutu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat prawa ochrony danych oraz propagowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie przetwarzania i ochrony danych, poprzez badania, raporty, edukację, doradztwo i współpracę z innymi instytucjami oraz uczestnictwo w procesach tworzenia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Instytut tworzy zespół ekspertów, praktyków oraz naukowców mających duży wpływ na powstanie i kształtowanie się systemu ochrony danych w Polsce.

/więcej/