Aby żądać numeru PESEL, trzeba mieć podstawę

Administracja samorządowa nie może wymagać od mieszkańców podawania numeru PESEL bez podstawy prawnej. Uzależnienie wypłaty dodatku energetycznego od złożenia wniosku ze wskazaniem tego numeru jest bezprawne – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Rada Miejska w Stąporkowie uchwaliła wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, w którym wymagała podania numeru PESEL, dodając do tego specjalną klauzulę o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Wojewoda świętokrzyski zaskarżył tę uchwałę do sądu, uznając, że samorząd nie może wymagać od swych mieszkańców podania tego numeru, bo dane te nie są niezbędne do wypłaty dodatku energetycznego. Umieszczenie takiej rubryki we wzorze wniosku jest więc nadmiarowe i kłóci się z wynikającą z RODO zasadą minimalizacji.

/więcej/