Akt o usługach cyfrowych – o co chodzi i kogo to obchodzi?

Niedawno został opublikowany tekst ostateczny unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act – DSA), rozporządzenia, które ma zastąpić dyrektywę 2000/31/WE (dyrektywę o handlu elektronicznym). Wraz z siostrzanym aktem o rynkach (DMA) ma stanowić rewolucję w sieci, ze skutkami porównanymi do wejścia w życie RODO. DSA ma zastosowanie do usług pośrednich oferowanych usługobiorcom mającym siedzibę lub znajdującym się w UE, niezależnie od miejsca siedziby usługodawcy. Akt o usługach cyfrowych skupia się na przedsiębiorcach świadczących usługi online o charakterze pośredniczącym. Chodzi tu przede wszystkim o:

  • usługi pośrednictwa oferujące infrastrukturę sieciową;
  • usługi hostingowe;
  • platformy internetowe skupiające sprzedawców i konsumentów;
  • bardzo duże platformy internetowe stwarzające szczególne ryzyko rozpowszechniania nielegalnych treści oraz wyrządzania szkód społecznych.

/więcej/