Aplikacja mObywatel będzie tożsama z dowodem osobistym

Wprowadzanie przepisów, które zapewnią możliwość potwierdzania tożsamości z wykorzystaniem aplikacji mObywatel we wszystkich sytuacjach, w których aktualnie dopuszczalne jest użycie dowodu osobistego – zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o aplikacji mObywatel. Apka umożliwi też dokonywanie opłat administracyjnych online. Po wejściu w życie ustawy o mObywatelu, w aplikacji pojawi się ponad 20 nowych usług. Aplikację mObywatel, która oferuje 16 usług publicznych, pobrano już blisko 9 milionów razy, a 6 milionów korzysta z aplikacji na co dzień. Nowa ustawa autorstwa ministra cyfryzacji ma uregulować kompleksowo kwestie związane z funkcjonowaniem tej aplikacji oraz warunki udostępniania i świadczenia w jej ramach nowych usług. Tym bardziej że pandemia spowodowała wzrost oczekiwań obywateli w zakresie bezpiecznych form bezkontaktowego, tj. niewymagającego wzajemnej wymiany fizycznych dokumentów, potwierdzania tożsamości i uprawnień, zdalnego przekazania danych oraz załatwiania spraw urzędowych z wykorzystaniem usług online, w tym usług świadczonych za pomocą urządzeń mobilnych.

/więcej/