Białystok. Odszkodowania za naruszenie RODO domaga się deweloper od urzędu miejskiego. Skierował pozew do sądu

Na ponad 18 mln złotych ocenił Karol Halicki krzywdy wyrządzone mu przez miejskich urzędników przez naruszenie przepisów RODO. Jego dane osobowe zostały udostępnione w zbyt szerokim zakresie przy procedowaniu wniosku o zgodę na budowę bloku przy ul. Poprzecznej i Modlińskiej na Bojarach. Deweloper wniósł pozew, w którym w oparciu o roszczenie częściowe domaga się 200 tys. zł.
Nie ma mojej zgody na to, by prawa europejskie były łamane w Białymstoku. Chcę, by stosowano je w całości, a nie tylko w części – mówił Karol Halicki tuż przed złożeniem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku pozwu przeciwko Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku. – Dopuścił się on wobec mnie naruszenia przepisów o RODO i ochronie danych osobowych. Od kilku lat planuje wybudować blok u zbiegu ulicy Modlińskiej i Poprzecznej. Chce to zrobić w oparciu o tzw. lex deweloper. Dlatego zgodę na lokalizację inwestycji musiała wydać rada miasta. W sierpniu 2021 roku radni jej odmówili (przeciwny był też magistrat). Inwestor zaskarżył uchwalę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że radni przyjęli uchwałę z naruszeniem prawa. Miasto wniosło kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

/więcej/