Centralny Rejestr Wyborców. Rząd chce uruchomić nowy system

Centralny Rejestr Wyborców ma zastąpić rozproszone rejestry wyborców, które do tej pory służyły do sporządzania spisów głosujących Polaków. Ma to też – zdaniem KPRM – uprościć lub zlikwidować „znaczną część czynności urzędników wyborczych”. Projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, który przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców został skierowany do konsultacji. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała do roboczych konsultacji z przedstawicielami samorządu terytorialnego, za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekt, który dotyczy Centralnego Rejestru Wyborców.

/więcej/