CERT Polska i SKW ostrzegają przed działaniami rosyjskich szpiegów

Zespół CERT Polska oraz Służba Kontrwywiadu Wojskowego zaobserwowały kampanię szpiegowską łączoną z działaniami rosyjskich służb specjalnych. Celem kampanii było nielegalne pozyskiwanie informacji z ministerstw spraw zagranicznych oraz placówek dyplomatycznych, w większości znajdujących się w państwach należących do NATO i Unii Europejskiej. Wiele elementów zaobserwowanej kampanii, takich jak infrastruktura, wykorzystane techniki oraz narzędzia, częściowo lub całkowicie pokrywa się z opisywanymi w przeszłości aktywnościami grupy określanej przez Microsoft mianem „NOBELIUM”, zaś przez Mandiant jako „APT29”. Grupa ta wiązana jest m.in. z kampanią zwaną „SOLARWINDS”, narzędziami „SUNBURST”, „ENVYSCOUT” i „BOOMBOX”, a także licznymi innymi kampaniami o charakterze wywiadowczym. Działania wykryte oraz opisane przez CERT Polska i SKW wyróżniają się jednak na tle poprzednich wykorzystaniem unikalnego, nieodnotowanego wcześniej publicznie oprogramowania.

/więcej/