Coraz więcej danych pacjentów w rejestrach, coraz więcej prób wyłudzeń

Coraz więcej danych pacjentów, w tym wrażliwych, trafia do centralnych systemów informatycznych. Jednocześnie nasilają się wyłudzenia i cyberataki, których te dane są celem, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku zgłoszono 72 incydenty. To na administratorach, czyli na podmiotach leczniczych, ciąży odpowiedzialność za ochronę tych danych – przypominają prawnicy.
Z danych CERT udostępnionych Prawo.pl przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK) wynika, że od początku roku do 29 czerwca 2022 r.  w szeroko rozumianym systemie ochrony zdrowia zgłoszono 72 incydenty. Można więc w przybliżeniu przyjąć, że w każdym miesiącu dochodzi do co najmniej 12 cyberataków w przychodniach czy szpitalach.

Najwięcej z nich dotyczyło:

podatności oprogramowania – (24)
wiadomości phishingowych i oszustw (15),
szkodliwego oprogramowania (9)
włamania na konto mailowe (4),
włamania lub próby włamania do infrastruktury placówki (4)

/więcej/