Cyfryzacja polskiej piłki. PZPN będzie współpracował z NASK-iem

Wymiana informacji o nowych technologiach, informatyzacja i cyfryzacja polskiej piłki nożnej, a także realizacja wspólnych projektów badawczych – mają to być założenia podjętej współpracy między Państwowym Instytutem Badawczym NASK a Polskim Związkiem Piłki Nożnej i spółką PZPN Invest. Podpisano list intencyjny w tej sprawie. Wdrażanie nowych technologii w obszarze piłki nożnej ma być jednym ze strategicznych celów FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej). To także istotny obszar dla PZPN, dlatego federacja powołała spółkę celową PZPN Invest. Jej zadaniem jest m.in. stworzenie systemu prawno-finansowego w obszarze wdrażania innowacji w polskiej piłce nożnej.

/więcej/