Czy można przechowywać dane osobowe kandydatów po rekrutacji? WSA uznał, że tak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że firma ma prawo przetwarzać dane po zakończonym naborze z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tym samym podważył niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt II SA/Wa 542/22), ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów. Warszawski WSA 4 sierpnia 2022 r. uchylił decyzję prezesa UODO, w której udzielił on upomnienia pracodawcy z powodu bezpodstawnego – zdaniem urzędu – przetwarzania danych kandydatki do pracy po zakończonej rekrutacji.

/więcej/