Czy trzeba upoważniać do przetwarzania danych w związku z badaniem trzeźwości?

Sylwia Czub bloguje o danych osobowych:

Tak, badanie trzeźwości będzie nową czynnością przetwarzania. W związku z tym niezbędne będzie uwzględnienie jej w rejestrze czynności przetwarzania (RCP), a także upoważnienie osób, które będą brały udział w procesie. Wynika to z faktu, że badanie trzeźwości nie stanowi obowiązku pracodawcy. Podobnie jak monitoring wizyjny, jest wprowadzane w zakładzie pracy tylko wtedy, gdy jest niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników (art. 22^1c Kodeksu pracy). Tym samym, należy uznać, że przesłanką legalizującą przetwarzanie będzie prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i konieczność wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez pracodawcę w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b RODO), zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

/więcej/