Czy zgoda ma termin ważności?

Sąd Rejonowy w Monachium (Amtsgericht München) wydał niedawno interesujące orzeczenie w sprawie zgód marketingowych. W wyroku stwierdzono, że w niektórych okolicznościach zgoda może samoczynnie „wygasnąć”. Jak i kiedy?

Powód w 2015 r. dołączył do klubu golfowego. Jednocześnie zapisał się do newslettera prowadzonego przez klub. W grudniu 2017 r. przestał być członkiem klubu, ale nie wypisał się z newslettera. 4 lata później ku swemu zdziwieniu otrzymał wiadomość mailową informującą o zmianach w newsletterze. Było to uzasadnione zaskoczenie, ponieważ do tego dnia nie otrzymywał żadnych wiadomości  od klubu. Na marginesie trzeba wskazać, że wiadomość zawierała stopkę z linkiem do odsubskrybowania newslettera, ale nie skorzystał on z tej możliwości. Następnie zaczął otrzymywać więcej wiadomości marketingowych. Spytał więc klub golfowy, na jakiej podstawie jest wysyłany newsletter. Klub odpowiedział, że na podstawie zgody, ale nie podał szczegółów jej uzyskania. Powód następnie wysłał pismo do klubu, aby zaniechano wysyłania newslettera wysyłanego bez jego zgody. Klub odpowiedział, że powód jest wciąż na niego zapisany, a wyrażona zgoda pozostaje w mocy. Wskazano, że przyczyną, dla której w 2021 r. zaczęto ponownie wysyłać newsletter, było rozwiązanie współpracy z Niemieckim Związkiem Golfowym, od tej pory zaczęto wysyłać newsletter do subskrybentów, którzy nie  są członkami klubu. Powód w odpowiedzi na pismo klubu wstąpił na drogę sądową. Spór został rozstrzygnięty przez Sąd Rejonowy w Monachium.

/więcej/