Dane odrzuconych kandydatów do pracy pod specjalnym nadzorem

Przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy w trakcie trwającej rekrutacji i po jej zakończeniu wciąż budzi wiele wątpliwości pracodawców. W obawie przed sankcjami Urzędu Ochrony Danych Osobowych niejednokrotnie na wszelki wypadek zabezpieczają się zgodami, które później nierzadko utrudniają im życie. Jedną z wątpliwości rozstrzygnął ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który uznał, że pracodawcy nie muszą usuwać danych osób, które nie otrzymały posady, o którą się w tej firmie ubiegały. (…) Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700). Wymienia chociażby dane, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy. Z kolei zasady ich przechowywania, w tym okres, przez jaki można to robić, określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119, s. 1; RODO). Nie wszystkie reguły są jednak oczywiste, a ponadto z interpretacją niektórych przepisów nie zgadzają się pracodawcy i eksperci.

/więcej/