Dane w Centralnej Informacji Emerytalnej mają być dobrze chronione

worzenie baz czy rejestrów z nadmiarowymi danymi osobowymi, jest niezgodne z zasadą minimalizacji danych, o czym stanowi unijne rozporządzenie RODO. Dane gromadzone w Centralnej Informacji Emerytalnej muszą być też przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo – wskazuje RPO. KPRM uspokaja – wszystkie zagwarantowane polskim i unijnym prawem ochrony danych osobowych prawa będą poszanowane. I informuje, że prace nad projektem nadal są prowadzone. Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił Januszowi Cieszyńskiemu, pełnomocnikowi rządu ds. cyberbezpieczeństwa, stanowisko w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, umieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Celem projektu jest zapewnienie obywatelom pełnego dostępu do informacji o środkach zgromadzonych na wszystkich dostępnych produktach emerytalnych. Chodzi o ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK i OFE. Na platformie każdy ubezpieczony będzie mógł sprawdzić stan konta i dokonać symulacji przyszłego świadczenia.

/więcej/