Długo wyczekiwany projekt ustawy o sygnalistach

Rada Ministrów przyjęła 2 kwietnia długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie sygnalistów, która dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. W następnym kroku projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia przez Sejm. W tym miejscu należy przypomnieć, że 17 grudnia 2021 r. upłynął termin przewidziany na transpozycję do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, a 17 grudnia 2023 r. czas na wdrożenie jej przepisów także w odniesieniu do grupy podmiotów w sektorze prywatnym zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Jesteśmy zatem mocno spóźnieni z wdrażaniem, a dodatkowo płacimy za to kary. Pojawiło się jednak światełko w tunelu.

/więcej/