Do więzienia za spoofing? Znamy projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Proponowane rozwiązania mają tworzyć ramy prawne dla zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ograniczyć skalę takich zajwisk jak spoofing i chronić użytkowników – wynika z uzasadnienia przygotowanego przez ministra cyfryzacji. „Z usług dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane przez przestępców w celu wyrządzenia szkód po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych lub osiągnięcie nienależnych korzyści” – czytamy. Jak wskazano, w ostatnich miesiącach nasiliły się ataki na osoby fizyczne z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. „Przestępcy, stosując specjalne bramki internetowe VoIP podszywali się pod numer zaufanych instytucji czy osoby publiczne i dzwonili z rzekomo prawdziwego numeru. W ten sposób próbowali nakłonić odbiorców do niekorzystnego działania czy w niektórych przypadkach nawet próbowali ich zastraszyć” – napisano w uzasadnieniu projektu.

/więcej/