Firmy i instytucje płacą kary za wycieki danych. Jakie to kwoty?

Liczba zgłoszeń dotyczących wycieku danych osobowych systematycznie rośnie. Z najnowszych danych, które dostaliśmy z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wynika, że w 2022 r. zgłoszono 12 772 takich naruszeń. W przypadku jednej firmy UODO nałożył rekordową jak dotąd karę w wysokości 4,9 mln zł.

Adam Sanocki rzecznik prasowy UODO w przesłanej do nas odpowiedzi wyjaśnia, że większość kar, które w 2022 roku nałożył UODO jest bezpośrednio związana z naruszeniami ochrony danych. „Nie są one jednak nakładane ze względu na sam fakt naruszenia ochrony danych, ale w związku z tym, że postępowania administracyjne wszczęte w związku z zaistnieniem takiego incydentu wykazało poważne naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych” – informuje rzecznik.

Jakie instytucje i firmy dostały kary za wyciek danych w ubiegłym roku?

/więcej/