Francja: organ nadzorczy stwierdził, że Google Analytics narusza RODO

16 lutego br. francuski organ właściwy do sprawy ochrony danych osobowych (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) wydał decyzję, w której stwierdził, że korzystanie z narzędzia Google Analytics wiąże się z naruszeniem przepisów RODO, ponieważ prowadzi do niezgodnego z prawem przekazywania danych osobowych do USA. W ocenie regulatora dane osobowe przetransferowane do USA za pośrednictwem Google Analytics nie są odpowiednio chronione przed potencjalnym dostępem amerykańskich służb specjalnych, a transfer ten odbywa się z naruszeniem art. 44 i nast. RODO.

/więcej/