Ikonki prywatności – czy to obraz przyszłości?

Czym są ikonki prywatności? Ogólnie mówiąc, są to tzw. standardowe znaki graficzne wspomniane w art. 12 ust. 7 RODO. W założeniach prawodawcy unijnego miał być to system piktogramów, za pomocą których w widoczny i zrozumiały sposób miałyby być przedstawiane istotne cechy zamierzone przetwarzania danych osobowych. W praktyce oznacza to, że np. właściciel strony internetowej może oznaczyć opcję plików „cookies” w formie graficznej – ciasteczka. Choć RODO weszło w życie w 2018 roku, ikonki prywatności do niedawna nie były powszechnie stosowane. Ostatnio jednak zaczęło się to jednak zmieniać.

/więcej/