Informowali o zatruciu Odry, urzędnicy rozesłali ich dane osobowe

Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyciekły dane obywateli, którzy korzystając z internetowego formularza zgłaszali urzędowi nieprawidłowości i problemy związane z zatruciem Odry. Stało się tak, bo urzędnicy drogą mailową rozpowszechnili szereg zgłoszeń obywateli zawierających ich dane osobowe, w tym imiona i nazwiska, adresy e-mail i zamieszkania oraz numery telefonów. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który zwrócił się do GIOŚ o wyjaśnienia, a do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zbadanie sprawy. Na stronie GIOŚ dostępny jest formularz zgłoszeniowy pozwalający obywatelom na zgłaszanie problemów związanych z ochroną środowiska. Był on wykorzystywany m.in. do komunikowania urzędowi problemów związanych z zatruciem Odry. Jak się jednak okazało, jedna z osób, które skorzystały z formularza, otrzymała maila z korespondencją wewnętrzną GIOŚ z załączonymi kompletnymi zgłoszeniami innych obywateli. Zawierały one nie tylko uwagi zgłaszających, ale również podane przez nich dane kontaktowe.

/więcej/