Internetowy identyfikator do personalizacji reklam jest daną osobową

Orzeczenie TSUE potwierdza prawidłową praktykę organu nadzorczego w zakresie uznawania identyfikatorów za dane osobowe. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 7 marca 2024 r. w sprawie C-604/22 IAB Europe nie jest konieczna zmiana krajowych przepisów, jednak wyrok ten wpłynie na interpretację istniejących regulacji w zakresie ochrony danych osobowych – uważa Mirosław Wróblewski, Prezes UODO. Swoje spostrzeżenia dotyczące tego wyroku Prezes UODO przedstawił w piśmie do Adama Szłapka, Ministra ds. Unii Europejskiej. Zaznacza w nim, że orzeczenie TSUE potwierdza praktykę UODO związaną z podejściem do rozumienia i stosowania definicji danych osobowych, zawartej w art. 4 ust. 1 RODO. TSUE w sprawie C-604/22 IAB Europe stwierdził, że ciąg składający się z kombinacji liter i znaków, taki jak TC String (Transparency and Consent String), zawierający informacje o preferencjach użytkownika Internetu lub aplikacji odnoszących się do zgody tego użytkownika na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, m.in. przez dostawców stron internetowych, stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO w sytuacji, gdy w zestawieniu z dodatkowymi danymi, jak adres IP urządzenia użytkownika lub inne identyfikatory można zidentyfikować taką osobę.

/więcej/