Jak przeprowadzić kontrolę trzeźwości krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że kontrola trzeźwości musi być wcześniej uregulowana w regulaminie pracy, obwieszczeniu lub układzie zbiorowym pracy. Pracownicy muszą być poinformowani o kontroli trzeźwości na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej funkcjonowania. Następnym wyzwaniem, przed którym stoją pracodawcy, jest wybór odpowiedniej metody badania. Pracodawca powinien też wybrać odpowiednie urządzenie, biorąc nie tylko pod uwagę cenę, ale również elementy o których wspomnimy w dalszej części tekstu. Należy pamiętać, że  kontrola trzeźwości może być przeprowadzona wyłącznie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego. Samo wybrane urządzenie musi być cyklicznie kalibrowane oraz posiadać ważny dokument potwierdzający jego kalibracje lub wzorowanie.

/więcej/