Każdy ma prawo wiedzieć, komu zostały przekazane jego dane osobowe. TSUE wydał wyrok

Jeżeli czyjeś dane osobowe zostały ujawnione, administrator danych jest zobowiązany podać tej osobie, na jej wniosek, dokładną tożsamość odbiorców danych – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Wyrok dotyczył sprawy z Austrii, gdzie do Oesterreichische Post, będącej głównym operatorem usług pocztowych i logistycznych w tym kraju, wpłynął wniosek obywatela o przekazanie mu informacji o tożsamości odbiorców, którym OeP przekazała jego dane osobowe. Podstawą tego wniosku było ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). W odpowiedzi Oesterreichische Post ograniczyła się do poinformowania, że wykorzystuje dane osobowe w zakresie zgodnym z prawem jako wydawca książek adresowych i że oferuje te dane swym partnerom handlowym do celów marketingowych. Niezadowolony Austriak pozwał Oesterreichische Post do sądu.

/więcej/