Kilka naruszeń przepisów RODO powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości nieco ponad 1,5 tys. zł na wspólnotę mieszkaniową. W ramach prowadzonego postępowania UODO wziął pod uwagę  kilka uchybień w działalności administratora, w tym zabrakło zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych, nie zawiadomiono o tym naruszeniu osób, których dane dotyczą, a przetwarzanie danych członków tej wspólnoty powierzono bez pisemnej umowy. Jak ustalił Urząd Ochrony Danych Osobowych, w reakcji na anonimowe zgłoszenie o możliwości wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych –członków wspólnoty, doszło do niego w wyniku kradzieży dokumentów, w tym kopii aktu notarialnego, znajdujących się u zarządcy wspólnoty.

/więcej/