Kingston: Jak pozostać bezpiecznym w cyfrowym świecie?

Wywiad z Tomaszem Surdykiem:
Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i cyberbezpieczeństwa.
Dzięki ponad 24-letniemu doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa IT w instytucjach rządowych, Tomasz Surdyk jest wiodącym ekspertem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwo. W przeszłości kontrolował systemy i sieci teleinformatyczne wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych i dane osobowe w administracji rządowej. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w NATO i UE. Od kilku lat jest właścicielem firmy specjalizującej się we wdrażaniu bezpiecznych rozwiązań, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo informacji biznesowych i danych osobowych. W ramach swojej działalności przeprowadza również audyty w różnych instytucjach z sektora publicznego i prywatnego w krajach UE. Ponadto jest doświadczonym doradcą w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, kradzieży tożsamości, cyberbezpieczeństwa oraz tajemnicy bankowej. Był jednym z pierwszych ekspertów, którzy wdrażali rozwiązania służące do ochrony danych osobowych w polskiej policji.

/więcej/