Kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach to nowe wyzwania dla samorządów

Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach nie ułatwia jednostkom samorządu terytorialnego przygotowań do wdrożenia systemu ich ochrony. Problemem może być opracowanie procedury zgłoszeń zewnętrznych oraz konieczność ustalenia, czy dane zgłoszenie dotyczy interesu publicznego, a tym samym przyznanie zgłaszającemu ochrony należnej sygnaliście. Kontrowersje wciąż dotyczą tego, jak obliczyć limit 50 osób, który zobowiązuje do wprowadzenia procedury wewnętrznej. W nowym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 5 stycznia 2023 r. pozostawiono rozwiązanie, zgodnie z którym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany de facto do przygotowania dwóch, niezależnych procedur: zewnętrznej i wewnętrznej.  Projekt wskazuje, że organ publiczny, którym jest m.in. organ wykonawczy jst, ustala procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych.

/więcej/