Kolejny administrator z karą za brak zgłoszenia naruszenia oraz brak zawiadomienia osób

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na Prokuraturę Rejonową administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł za niezawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie osób, których dane objęto naruszeniem. Prezes UODO nakazał administratorowi powiadomienie osób o zaistniałym naruszeniu. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła informacja wskazująca na możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych w Prokuraturze Rejonowej. Zdarzenie polegało na przekazaniu lokalnemu dziennikarzowi w ramach odpowiedzi na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej niezanonimizowanej dokumentacji z zakończonego postępowania. Następnie dziennikarz ten, po otrzymaniu kopii dokumentów, opublikował je w lokalnym serwisie internetowym, anonimizując wcześniej dane osobowe. Wobec braku zawiadomienia przez administratora organu nadzorczego o naruszeniu oraz braku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, organ nadzorczy wszczął z urzędu postępowanie.

/więcej/