Komunikaty prasowe policji to nie miejsce na ujawnianie danych osobowych

Prezes UODO wszczął postępowanie administracyjne w związku z ujawnieniem danych przez krakowską policję. Mirosław Wróblewski, prezes UODO, przeanalizował naruszenie ochrony danych osobowych, polegające na ujawnieniu w komunikacie prasowym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie wrażliwych informacji dotyczących osoby fizycznej. W toku czynności wyjaśniających poczyniono ustalenia, które przesądziły o wszczęciu przez Prezesa UODO postępowania administracyjnego wobec Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, będącego administratorem ujawnionych danych. Postępowanie dotyczy kwestii naruszenia przez Komendanta m.in.:

  • zasady przetwarzania danych zgodnie z prawem;
  • zasady zapewnienia danym odpowiedniego bezpieczeństwa;
  • oraz przetwarzania i ujawnienia danych bez podstawy prawnej.

Jednocześnie prezes UODO poinformował o wszczęciu postępowania Rzecznika Praw Obywatelskich, który w pismach do organu nadzorczego wykazywał zainteresowanie działaniami UODO w tej sprawie.