Kontrowersyjny rejestr ciąż wchodzi w życie. Ministerstwo uspokaja, społeczeństwo nieufne

Kontrowersyjny pomysł wprowadzenia „rejestru ciąż”, czyli poszerzenia katalogu gromadzonych przez personel medyczny danych, wszedł w życie. Uzupełnienie dokumentacji medycznej o informacje o ciążach, a także o grupie krwi i alergiach, zalecała Komisja Europejska. W Polsce pomysł ten budzi obawy o wykorzystanie danych do celów politycznych. Rozporządzenie poszerzające katalog danych zbieranych w Systemie Informacji Medycznej Ministerstwa Zdrowia w ub. piątek podpisał szef resortu Adam Niedzielski.

/więcej/