Kościół poza RODO – potwierdza kolejny raz NSA

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ugruntowuje linię orzeczniczą, zgodnie z którą Kościół katolicki posiada autonomię w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Wyrok NSA z 18 listopada 2022 r. w sprawie (III OSK 2461/21) jest trzecim z rzędu orzeczeniem, w którym NSA żmudnie stwierdza, że UODO nie posiada kompetencji do wydawania decyzji w przedmiocie skarg na nieprzestrzeganie ustanowionych w Kościele Katolickim przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W opisywanej sprawie parafianin wysłał do parafii oświadczenie woli z wnioskiem o naniesienie w księgach parafialnych adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego oraz żądaniem przesłania jako potwierdzenia odpisu aktu chrztu. W odpowiedzi proboszcz odmówił i wskazał właściwy tryb postępowania w sprawie o wystąpienie z Kościoła Katolickiego (oficjalna procedura apostazji). W związku z tym zainteresowany złożył skargę do ówczesnego urzędu ochrony danych – GIODO (sprawa zaczęła się bowiem jeszcze w 2016 r. przed wejściem w życie RODO). Ostateczną decyzję wydał już Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który uznał, że nie jest właściwym organem w tej sprawie.

/więcej/