Listy biegłych sądowych – w wersji elektronicznej i z PESEL-em

Jeszcze w tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości planuje nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która umożliwi prowadzenie nie tylko papierowych, ale i elektronicznych list biegłych sądowych. Cel to usprawnienie aktualizacji, ale i pozyskiwanie informacji o nich na potrzeby postępowań sądowych. Rozszerzony zostanie m.in. zakres udostępnianych – uprawnionym organom – danych osobowych biegłych m.in. o ich PESEL. Założenia znalazły się już w wykazie prac legislacyjnych rządu. Resort wyjaśnia, że przedmiotowy projekt będzie miał na celu – przy pomocy Rejestru Osób Biorących Udział w Postępowaniu Sądowym (dalej ROBUS) – prowadzenie list biegłych nie jak dotychczas – wyłącznie w postaci papierowej, ale w postaci elektronicznej.

/więcej/