Minister zdrowia szykuje nierealistyczne zasady badania trzeźwości pracowników

Pracodawca, na żądanie pracownika poddawanego kontroli trzeźwości alkomatem, metodą utleniania elektrochemicznego, będzie musiał dwukrotnie powtórzyć badanie, ale już metodą spektrometrii w podczerwieni. Te ostatnie to bardzo drogie urządzenia i wielu pracodawców nie będzie na nie stać. Utrudni to realizację ustawowych obowiązków pracodawców. Resort zdrowia powinien się z tych przepisów wycofać. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany jest projekt rozporządzenia w sprawie badań na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika, który Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych (nr MZ 1444). Stanowi on wykonanie delegacji ustawowej zawartej w nowym art. 22(1g) znowelizowanego Kodeksu pracy, który oprócz uregulowania pracy zdalnej wprowadził także przepisy umożliwiające kontrolę trzeźwości pracowników przez pracodawców. Przepisy są od wielu lat postulowane i oczekiwane przez pracodawców, a teraz okazuje się, że ich stosowanie może w praktyce wręcz uniemożliwić minister zdrowia, a dokładnie zaproponowane przez niego zasady badania.

/więcej/