Monitoring w firmie dopuszczalny, ale RODO ogranicza stosowanie

Kodeks pracy przewiduje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół w postaci monitoringu. Jednak przepisy RODO nie na wszystko pozwalają. O problemach z tym związanych pisze Natalia Seleniuk, prawnik, specjalista ds. ochrony danych osobowych, Answer i LexDigital.

/więcej/