Można już zapoznać się z uwagami do poradników UODO

Komunikat Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Zakończyliśmy konsultacje społeczne dwóch poradników UODO i publikujemy wszystkie uwagi, które w ich ramach wpłynęły do Urzędu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i rynkowym Urząd Ochrony Danych Osobowych 21 maja 2024 r. rozpoczął otwarte konsultacje, aby każdy zainteresowany mógł wnieść swoje uwagi, pytania czy propozycje do dwóch poradników UODO:

  1. Poradnika o przetwarzaniu danych przy zatrudnianiu „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” z 2018 r.
  2. Poradnika o reagowaniu na naruszenia danych osobowych „Jak administratorzy powinni postępować w przypadku naruszeń ochrony danych” z 2019 r.

Bardzo dziękujemy za bardzo pozytywny odzew na nasze zaproszenie i liczny udział w konsultacjach: 39 podmiotów przesłało swoje uwagi do poradnika o przetwarzaniu danych przy zatrudnieniu, a 21 do poradnika o reagowaniu na naruszenia danych osobowych. Z uwagami dotyczącymi poradnika: „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” z 2018 r. można zapoznać się pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/578.

/więcej/