Na torze w Wyrazowie pojawiły się kamery. Przetwarzają dane łamiąc przy tym RODO!

Na zlecenie Burmistrza Sylwii Szymańskiej przy torze w Wyrazowie pojawił się monitoring zasilany energią słoneczną. Monitoring składa się z czterech kamer zamontowanych na słupach. Ma on chronić mieszkańców Wyrazowa przed „wandalami i chuliganami”, którzy bez zgody gminy na torze w Wyrazowie testują swoje motoryzacyjne umiejętności. Robią to podobno w dzień i w nocy, gdy jest ciemno. Hałas przeszkadza mieszkańcom Wyrazowa, jest gorszy od pobliskiej autostrady A1, drogi krajowej nr 46 oraz przejeżdżających pociągów.

Przy monitoringu nie ma żadnych tablic informacyjnych o przetwarzaniu danych osobowych. A jak informuje Kancelaria Prawna CKC Solution, obowiązek ten wynika z art. 12 RODO. Zgodnie z tym artykułem, administrator danych osobowych ma obowiązek podjąć niezbędne kroki aby osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, w tym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz przekazać w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie informacje wskazane w art. 13 RODO dotyczące m. in. tożsamości administratora oraz z jego danych kontaktowych, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych jeśli został powołany, celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania, prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli są podstawą przetwarzania danych z wykorzystaniem monitoringu, prawa jakie przysługują osobie, której dane są przetwarzane oraz pozostałe informacje wskazane w art. 13 RODO.

/więcej/