Następca Privacy Shield zatwierdzony przez prezydenta USA

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wydał zarządzenie wykonawcze wdrażające umowę UE-USA Data Privacy Framework. W związku z tym, po dwóch latach niepewności, specjaliści ds. prywatności przygotowują się do wznowienia transferu danych osobowych przez Atlantyk bez wątpliwości związanych ze stosowaniem alternatywnych mechanizmów, takich jak standardowe klauzule umowne. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. Schrems II stosowany przedtem mechanizm transferu danych oparty o tzw. Tarczę Prywatności (Privacy Shield) przestał obowiązywać. Transfery do USA od tej pory musiały się zwykle opierać na standardowych klauzach umownych, które same w sobie były w praktyce trudne do stosowania, biorąc pod uwagę identyfikowane ryzyka transferowe (w szczególności możliwość dostępu amerykańskich służb do danych Europejczyków).

/więcej/