KONRAD MATLĘGA

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych /ukończył kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych organizowany przez Kancelarię Prawną Zontek i Wspólnicy/. Uczestnik wielu konferencji dot. ochrony danych osobowych organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik wielu szkoleń o tematyce bezpieczeństwa danych osobowych organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych /Projekt T4DATA/, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest certyfikowanym członkiem ogólnopolskiej organizacji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, zrzeszających Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z całej Polski.

Absolwent studiów:

  • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – tytuł magistra; Wydział Nauk Społecznych; Kierunek: Politologia.
  • Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Kierunek: Stosunki międzynarodowe.

Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Ministerstwa Skarbu Państwa, kurs „Zarządzania projektem w firmie” oraz kurs „Obsługa i wdrażanie urządzeń do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych”. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu działalności i zarządzania Spółkami Prawa Handlowego.

Doświadczenie zawodowe:

  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sektorze prywatnym tj. spółki prawa handlowego /XI 2017 r. – V 2018 r./.
  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach oświatowych oraz w jednostkach sektora prywatnego tj. spółki prawa handlowego /V 2018 r. – do chwili obecnej/.

EWA AMBROZIEWICZ

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń dot. ochrony danych osobowych organizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest certyfikowanym członkiem ogólnopolskiej organizacji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, zrzeszających Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z całej Polski.

Absolwent studiów:

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kierunku: „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” – Studia Podyplomowe.
Uniwersytet Warszawski – tytuł magistra; Wydział: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; Specjalność: Nauki Polityczne.

Doświadczenie zawodowe:

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach oświatowych /V 2018 r. – do chwili obecnej/.

MARIUSZ URBAŃSKI

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych. Prezes Spółki Laundry Service Sp. z o.o., Prezes Spółki Papirus II Stargard Sp. z o.o.

Absolwent studiów:

  • Instytut Nauk Prawnych PAN pod patronatem GIODO – „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych”.
  • Politechnika Warszawska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych na kierunku Ekonomia w zakresie gospodarki samorządu terytorialnego
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing.
  • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy z zakresu Programowania Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami.

Ukończył Kurs Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, jest certyfikowanym pełnomocnikiem Funduszy Zewnętrznych przez TUV NORD. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które zdobył pracując w Urzędzie Miejskim w Sierpcu na stanowisku naczelnika Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (2011-2015).  Autor i realizator projektów współfinansowanych ze środków UE.