KONRAD MATLĘGA

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych /ukończył kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych organizowany przez Kancelarię Prawną Zontek i Wspólnicy/. Uczestnik wielu konferencji dot. ochrony danych osobowych organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Uczestnik wielu szkoleń o tematyce bezpieczeństwa danych osobowych organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych /Projekt T4DATA/, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest certyfikowanym członkiem ogólnopolskiej organizacji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, zrzeszających Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z całej Polski.

Absolwent studiów:

  • Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Kierunek: Politologia.
  • Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – Kierunek: Stosunki międzynarodowe.

Ukończył kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Ministerstwa Skarbu Państwa, kurs „Zarządzania projektem w firmie” oraz kurs „Obsługa i wdrażanie urządzeń do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych”. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu działalności i zarządzania Spółkami Prawa Handlowego.

Doświadczenie zawodowe:

  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w sektorze prywatnym tj. spółki prawa handlowego /XI 2017 r. – V 2018 r./.
  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach oświatowych oraz w  jednostkach sektora prywatnego tj. spółki prawa handlowego /V 2018 r. – do chwili obecnej/.

EWA AMBROZIEWICZ

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestnik wielu konferencji i szkoleń dot. ochrony danych osobowych organizowanych przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest certyfikowanym członkiem ogólnopolskiej organizacji SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, zrzeszających Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z całej Polski.

Absolwent studiów:

  • Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kierunku: „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” – Studia Podyplomowe.
  • Uniwersytet Warszawski – tytuł magistra; Wydział: Dziennikarstwa i Nauk Politycznych; Specjalność: Nauki Polityczne.

Doświadczenie zawodowe:

  • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach oświatowych /V 2018 r. – do chwili obecnej/.