Nie można przetwarzać danych osobowych, nie mając podstawy prawnej

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 45 tys. zł za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przez wspólników spółki cywilnej Kancelaria PIONIER. Organ nadzorczy jednocześnie nakazał dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO poprzez zaprzestanie przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów bez podstawy prawnej. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wpłynęła informacja wskazująca na możliwość naruszenia przez administratorów przepisów o ochronie danych osobowych. Urząd w pierwszej kolejności podjął wobec administratorów czynności sprawdzające, jednak z uwagi na brak dostatecznej współpracy z organem nadzorczym przy wyjaśnianiu okoliczności sprawy, UODO uznał, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli. Zakresem kontroli objęto przetwarzanie przez administratorów danych osobowych klientów i potencjalnych klientów wspólników spółki.

/więcej/