Nowoczesne systemy biletowe nie mogą naruszać prywatności

Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO podczas XIII Kongresu Transportu Publicznego i Technologii Miejskich zwrócił uwagę na to, że nowoczesne systemy biletowe w komunikacji miejskiej muszą być skonstruowane w taki sposób, by nie naruszały prywatności pasażerów i właściwie chroniły ich dane osobowe. XIII Kongres Transportu Publicznego i Technologii Miejskich odbył się 22 maja 2024 roku w Warszawie. Podczas spotkania wiele miejsca poświęcono omówieniu zagadnień związanych z nowoczesnymi systemami biletowymi wykorzystywanymi w komunikacji miejskiej. W wydarzeniu wziął udział Konrad Komornicki, zastępca prezesa UODO oraz członkowie zarządów miast, przedstawiciele ministerstw, szefowie organizatorów transportu, operatorzy transportu i największe firmy teleinformatyczne. Podczas debaty pt. „Nowoczesny system biletowy – narzędzie integracji transportu publicznego” Konrad Komornicki przybliżył problematykę związaną z ochroną danych osobowych przy wdrażaniu i stosowaniu nowoczesnych systemów biletowych.

/więcej/