NSA o działaniach prezesa UODO: Charakterystyczne dla państw autorytarnych i faszystowskich

Działaniem „charakterystycznym dla państw autorytarnych i faszystowskich” określił Naczelny Sąd Administracyjny czynności podjęte przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Spór dotyczył ujawnienia list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W wyroku z 6 kwietnia br. NSA stwierdził, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w postępowaniu tym „postawił się ponad polskie sądy i wydane przez nie prawomocne orzeczenia” i „sprzeniewierzył się (…) ślubowaniu”. Takie postępowanie sędziowie ocenili jako „charakterystyczne dla państw autorytarnych i faszystowskich”.

/więcej/