NSA potwierdził, że przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego musi zapłacić karę nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny 28 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt. II OSK 3839/21 oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego i tym samym podtrzymał decyzję Prezesa UODO z 2019 roku o karze w wysokości 40 tys. zł nałożonej w 2019 r. za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. NSA oddalając skargę podtrzymał argumenty podnoszone przez Prezesa UODO i zgodził się z wcześniejszym wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt. II SA/Wa 2826/19 z 26 sierpnia 2020 r.

/więcej/