Ochrona danych osobowych nie przeszkadza w badaniu trzeźwości pracowników lotnictwa

Pracodawcy powinni mieć możliwość dokonywania prewencyjnych kontroli trzeźwości swoich pracowników. Ryzyko negatywnych konsekwencji dopuszczenia do pracy kontrolera ruchu lotniczego będącego pod wpływem alkoholu jest bowiem olbrzymie. Nie ulega wątpliwości, że ochrona życia ludzkiego i zdrowia jest ważniejsza aniżeli ochrona danych osobowych. Sprawę komentują dla Prawo.pl prof. Anna Konert i Patrycja Rejnowicz z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

/więcej/