Ogromna kara dla podmiotu publicznego. Holenderski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną na organ podatkowy

Holenderski organ właściwy ds. ochrony danych osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) nałożył administracyjną karę pieniężną na organ podatkowy (The Tax and Customs Administration). Zarzucił on ukaranemu administratorowi naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w związku z wykorzystywanym przez niego systemem FSV (Fraud Signaling Facility, FSV). System ten wykorzystywany był w Holandii przez organy podatkowe i celne w celu m.in. oceny zeznań podatkowych i windykacji zaległości podatkowych. Rozstrzygnięcie AP jest interesujące dla nas co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to dotychczas najwyższa kara nałożona przez holenderskiego regulatora. Po drugie, jej wysokość znacznie przekracza górny limity kary, którą może nałożyć polski organ nadzorczy, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO), na podmiot publiczny. Nie trzymając w dalszej niepewności, administrator został ukarany w tej sprawie na kwotę aż 3 700 000 euro (około 17 000 000 złotych).

/więcej/