Podszywają się pod Komendanta Głównego Policji i ministra

Cyberprzestępcy ruszyli z kolejną akcją oszustw i wyłudzeń. Tym razem podszywają się pod Komendanta Głównego Policji, a pismo wysyłane przez nich ma na celu wyłudzenie danych. O zagrożeniu powiadomiło Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Do Polaków rozsyłane są e-maile, które rzekomo pochodzą od Komendanta Głównego Policji, insp. Marka Boronia. Z treści tych wiadomości wynika, że adresat e-maila powinien natychmiast odpowiedzieć na wezwanie, które znajduje się w załączniku do wiadomości. Aby uwiarygodnić tę wiadomość, przestępcy podpisują ją, jako Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń i Ministerstwo Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar.

/więcej/