Praca zdalna w kodeksie pracy

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe zapisy o możliwości kontrolowania stanu trzeźwości pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych przez pracodawców oraz uregulowała zapisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej. Przepisy związane z kontrolą trzeźwości obowiązują od 21 lutego 2023 r. natomiast przepisy związane z pracą zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

/więcej/