Prawie 240 tys. zł kary dla firmy, której pracownik zgubił pendrive z danymi osobowymi

Pracownik firmy gastronomicznej Res-Gastro M. Gaweł Sp. k. z Kolbuszowej na Podkarpaciu, zgubił pendrive’a z danymi osobowymi. Prezes UODO ustalił, że sposób przetwarzania danych osobowych w tej firmie był niezgodny z obowiązującymi przepisami RODO, ze względu na niepoprawnie przeprowadzoną analizę ryzyka, która nie przewidziała zagrożenia polegającego na zagubieniu nośnika danych. W efekcie nie zastosowano odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych. O zdarzeniu poinformowała sama firma, a w czasie postępowania współpracowała z Prezesem UODO, co miało istotny wpływ na ostateczny wymiar kary. Gdyby nie to, kara byłaby znacznie wyższa. Wysokość kary jest też m.in. wypadkową dużych obrotów firmy. Pracownik tej firmy zgubił pendrive’a, na którym znajdowały się niezaszyfrowane pliki zawierające dane osobowe innego pracownika, a mianowicie imię i nazwisko, adres, obywatelstwo, płeć, data urodzenia, numer PESEL, seria i numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia oraz dane dotyczące wysokości zarobków. Na pendrive’ie znajdowały się też zaszyfrowane pliki z danymi finansowymi.

/więcej/