Prawo do otrzymania kopii danych osobowych

Pewna austriacka spółka otrzymała żądanie przesłania w standardowym formacie kopii danych osobowych . Spółka przesłała część danych osobowych: tabelę z podziałem na imię, nazwisko, datę urodzenia, ulicę, kod pocztowy i miejsce zamieszkania oraz oświadczenie podsumowujące funkcje korporacyjne i uprawnienia do reprezentacji. Jednak takie dokumenty jak maile czy wycinki z baz danych nie zostały dostarczone. Skarżący stwierdził, że żądanie nie zostało wykonane w pełni i złożył skargę do austriackiego organu nadzorczego. Organ odrzucił skargę, nie znajdując błędów w wykonaniu prawa do otrzymania kopii. Sprawa następnie trafiła do sądu, który zadał pytanie prejudycjalne do TSUE . W trakcie postępowania rzecznik generalny TSUE wydał opinię(nie jest ona wiążąca dla Trybunału, ale często wnioski rzecznika są uwzględniane w orzeczeniach), która przedstawiła, jak wygląda prawo do otrzymania kopii danych osobowych.

/więcej/