Problemy IOD według szwedzkiego organu nadzoru

Szwedzki organ nadzoru opublikował wyniki ankiety rozesłanej do ponad 800 inspektorów ochrony danych. O co pytano IOD w ankiecie oraz jakie płyną z niej wnioski? Aby skutecznie wypełniać swoją funkcję IOD powinien mieć taką ilość czasu, aby mógł odpowiednio wykonywać swoje zadania. W ankiecie wskazano, że tylko połowa IOD czuje, że posiada na to wystarczająco dużo czasu. 4 na 10 ankietowanych wskazało, że dysponują mniej niż 40% czasu z całości ich obowiązków, który jest dedykowany do pełnienia funkcji. 25% IOD brakuje z góry wyznaczonego czasu przeznaczonego na kwestie ochrony danych. 7 na 10 ankietowanych czuje, że otrzymują odpowiednie szkolenia i możliwość rozwoju umiejętności.

/więcej/