Prof. Sibiga: RODO chroni niezależność inspektora ochrony danych

Unijne prawo o ochronie danych osobowych nie ma na celu kompleksowego uregulowania stosunków pracy inspektora tych danych. Nie temu służą przecież przepisy RODO. Celem tego przepisu jest jedynie ochrona niezależności inspektora oraz unikanie przez niego konfliktu interesów. Tak wynika z wyroku z 9 lutego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – pisze prof. Grzegorz Sibiga. Przypomnijmy, że wyznaczony przez administratora (lub podmiot przetwarzający) w jego jednostce organizacyjnej inspektor ochrony danych (IOD) korzysta ze szczególnej ochrony przewidzianej w RODO. Zgodnie z art. 38 ust. 3 zd. drugie RODO, IOD nie może odwoływany ani karany za wypełnianie swoich zadań przez administratora (podmiot przetwarzający). Jednocześnie RODO dopuszcza dwie alternatywne podstawy wykonywania funkcji IOD: stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną („umowę o świadczenie usług”).

/więcej/