Projekt ustawy Prawo o komunikacji elektronicznej wymaga zmian

Projekt ustawy Prawo o komunikacji elektronicznej powiela niezgodny z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE model przechowywania (retencji) i udostępniania danych telekomunikacyjnych. Prezes UODO przekazał 7 czerwca 2024 r. uwagi o projekcie Kancelarii Sejmu (druk sejmowy nr 423). Projekt ten przeszedł już konsultacje i opiniowanie na etapie prac rządowych. Prezes UODO brał w nich udział, a znaczna część jego uwag została uwzględniona. Prezes UODO zgłasza je ponownie w piśmie do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Dariusza Salamończyka. W obecnej kadencji Sejm zbiera opinie o projektach poselskich (które z założenia nie przechodzą konsultacji) i rządowych. Są one następnie wykorzystywane podczas prac sejmowych nad projektem. Podstawowe uwagi Prezesa UODO są dwie. Pierwsza dotyczy trybu prac nad projektem. Projektodawca pominął w procesie tworzenia prawa przeprowadzenie testu prywatności. Tymczasem przy przygotowaniu takich projektów konieczne jest zbadanie, jak nowe rozwiązania wpłyną na ochronę danych osobowych (zgodnie z art. 25 ust. 1, jak i art. 35 RODO).

/więcej/